Capgemini, Sogeti ve Micro Focus sponsorluğuyla hazırlanan Dünya Kalite Raporunun 11. sayısını sizlere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz

43 Views

Rapor hem dünya çapındaki mevcut uygulama kalite ve test çalışmaları, hem de önümüzdeki iki yıl içinde test geleceğini etkileyebilecek yeni eğilimleri incelemektedir.

Bu yılki rapor şu önemli bulguları ortaya koymaktadır:

  • İş dünyası dinamikleri her zamankinden daha önemli – Sonuçlar akıllı, bağlantılı ve iş odaklı bir ekosistem gerektiren işle uyumlu olmalıdır. Her nekadar geliştirmeye paralel olarak daha fazla test gerçekleşse de, kesintisiz ve uçtan uca QA henüz bir gerçeklik değil.
  • Kalite kontrol daha kapsamlı bir yapay zekaya ihtiyaç duymakta – Yapay zekaya olan talep artmakta ancak birçok kuruluşta yapay zeka aktif olmasına rağmen henüz test sürecine uygulanacak olgunluğa sahip değil.
  • Test ekiplerinin akıllı ve birbirine bağlı uçtan uca test otomasyon ortamlarına ihtiyacı var – Değişikliklere tepki veremeyen veya sonuçların yorumlanıp anlaşılamadığı test ortamları  test otomasyonunun ROI’sini engellemekte.
  • Test Veri Yönetimi ve Test Ortamı Yönetimi’nde yeterince ilerleme kaydedilmemiş – Bulut tabanlı test maliyetlerinin yüksekligi sebebiyle ekipler statükoyu tercih ediyorlar.
  • Güvenlik ve Risk Uyumluluğu hala kral – Kuruluşların en büyük zorluğu politikalara uyumu sağlamak. Otomasyon bununla ilgili yardımcı olmakta  ancak güvenlik testi her zaman devam eden bir çalışma olacaktır.

Bu rapor 32 ülkede 1,725 CIO, BT müdürleri / yöneticileri, uygulama başkan yardımcıları ve kalite güvence müdürleri ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır.

Detaylı bilgi için : https://www.microfocus.com/en-us/marketing/world-quality-report-2019-20